Adviesraad zoekt jongeren die mee willen doen in een online jongerenpanel

Jeugd ggz heeft samen met De Kern en WijZ een Adviesraad Cliëntenbelangen. Deze raad adviseert de directie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid. In de adviesraad is er plaats voor (ex)cliënten en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzitten voor de cliënten van Jeugd ggz, De Kern en WijZ.

Deze adviesraad wil graag af en toe de mening horen van jongeren. daar kun jij aan bijdragen! Als je je aanmeldt, wordt je lid van het jongerenpanel. Je ontvangt dan af en toe een vraag ... en we zijn blij met jouw antwoorden! daarmee kunnen jouw mening meenemen in onze adviezen.

Aanmelden kan via jongerenpanel@jeugdggz.com