Aanmelden en informatie

Een onderzoek aanvragen begint met een goede voorbereiding door ouders en verwijzers. Het is belangrijk dat de verwijzer weet wat de reden en de vragen voor het onderzoek zijn en dat de verwachtingen van het onderzoek duidelijk zijn, maar vooral ook dat ouders en verwijzers gemakkelijk aan de slag kunnen met de adviezen. Belangrijk is daarbij dat er een helder plan is en dat een medewerker van een cjg, sociaal wijkteam, jeugdzorginstelling, gezinscoach of de praktijkondersteuner van de huisarts betrokken is. Huisartsen kunnen dus enkel verwijzen, wanneer er betrokkenheid is van een andere hulpverlenende instantie, die de adviezen die vanuit het Diagnostiekcentrum worden gegeven, met de cliënt kan oppakken. De uiteindelijke beschikking waarmee wordt geregeld dat het onderzoek wordt vergoed krijgt u van uw gemeente. Ben je 18 jaar of ouder, dan ben je voor de wet volwassen en val je onder de zorgverzekeringswet. Helaas kun je jezelf dan niet aanmelden bij het diagnostiekcentrum van Jeugd ggz. Overleg in dat geval met je huisarts.

Voor vragen kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Meer

Online aanmelden

Wilt u een kind aanmelden voor onderzoek? Dat kan direct online via de afsprakenplanner. U kiest dan een tijdstip voor een telefonische afspraak met een medewerker uit uw regio.

In deze eerste telefonische afspraak geven we u meer uitleg over onze werkwijze, stellen we u nog wat vragen over de reden van aanmelding.  Het doel van dit gesprek is om in te schatten of het diagnostiekcentrum kan bieden wat u nodig heeft.

Wanneer het diagnostiekcentrum de geschikte plek is om antwoord te geven op uw onderzoeksvragen, zal er op zeer korte termijn een vervolg afspraak op locatie met u worden gemaakt. In dit intakegesprek wordt uw vraag verder in kaart gebracht en een eventueel aanvullend onderzoekstraject besproken en ingepland.

Wanneer uw vraag toch beter beantwoordt kan worden middels andere hulpverlening, denken wij als diagnostiekcentrum met u mee over een passend alternatief bij u in de buurt.

U kiest via onze planner een datum en tijd in uw regio voor een eerste telefonische afspraak en vult uw gegevens in. De bevestiging van uw afspraak ontvangt u per e-mail. Bewaar dat e-mailbericht goed; uw afspraakcode staat erin. In de mail vindt u ook een link naar het aanmeldformulier, met door ons benodigde aanvullende gegevens.  Voorafgaand aan de eerste afspraak hebben we de beschikking, een verwijzing en een toestemmingsverklaring van beide gezaghebbende ouders nodig. Het is belangrijk dat de gevraagde documenten binnen een week bij ons binnen zijn. Als dit niet het geval is, zal de reservering voor de telefonische afspraak vervallen. Mocht deze termijn voor het toesturen van de documenten voor u niet haalbaar zijn, neem dan even contact op met het secretariaat van het diagnostiekcentrum.

Pas als de aanvullende gegevens door ons zijn ontvangen, wordt de telefonische afspraak definitief en zal de hulpverlener u bellen. Uiteraard ontvangt u weer een mail van ons als uw afspraak definitief is. (Let op, de naam die u hieronder invult, is de naam waarmee wij u in de mailberichten aanspreken. Gebruikt u de naam van uw kind dan speken we hem of haar aan in de mail aan met: Geachte "meneer..." of "mevrouw ...". Omdat de naam en het gebruikte mailadres niet noodzakelijkerwijze bij elkaar passen (u vult de naam in van uw kind, maar gebruikt uw eigen mailadres), kan dat in sommige gevallen tot vreemde combinaties leiden.)

Heeft u nog vragen dan kunt u contact op nemen met ons secretariaat:  038-4692500 of diagnostiekcentrum@jeugdggz.com.

 

Meer