Wat we doen

We gaan uit van de hulpvraag van de cliënt. U krijgt tijdens het onderzoek een vaste professional die met u het doel van het onderzoek, de problematiek en de onderzoeksresultaten bespreekt en u adviseert. Ons doel is een verantwoord en bruikbaar advies. Daarbij staan we voor heldere verslagen en adviesgesprekken waarin de belangrijkste helpende en de storende factoren voor het kind, de opvoedingssituatie en de omgeving (context) aan bod komen. In onze adviezen verwijzen we naar effectieve interventies die passen bij de unieke situatie van het onderzochte kind. Daarvoor is afstemming met de belangrijkste mensen rondom het kind nodig, zoals met ouders, school of hulpverleners vanuit de gedachte: wat willen en kunnen zij veranderen? Het doel is een advies te geven waar ouders, kind en betrokkenen achter kunnen staan.

We hebben jarenlang ervaring in het doen van onderzoek en het behandelen van kinderen met uiteenlopende problematiek en ernst. Daardoor zijn we specialisten. Het onderzoek wordt uitgevoerd door professionals, zoals psychologen, GZ-psychologen, klinisch psychologen en psychiaters. Zij doen delen van het onderzoek en worden ingezet bij onderwerpen waar ze veel van weten. Samen met uw vaste professional komen ze tot een heldere beschrijving als antwoord op uw vragen.

Belangrijk bij onderzoeksvragen is vaak de wachttijd: er is nu een probleem en u wilt dat dat nu ook serieus wordt genomen. Daarom heeft het diagnostiekcentrum een eigen voordeur. We bieden een kort overzichtelijk traject van enkel diagnostiek en doen daarin geen behandelingen. We kennen bovendien een systeem waarbij verschillende onderzoeken en afspraken achter elkaar worden gepland. Dat is minimaal belastend en levert snel antwoord op de vragen. Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen de onderzoeken op een rustiger tempo te laten plaatsvinden.

Meer