Hieronder vindt u informatie folders van Jeudg ggz.

Over Jeugd ggz

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrischeproblemen en hun omgeving.

Ernstige psychische of psychiatrische problemen vragen om gespecialiseerde en soms langduri...

De cliëntenraad komt op voor de belangen van alle cliënten, ex-cliënten en toekomstige cliën...

Contextueel Behandelen is een behandelvorm voor ouders samen met hun kind. 

Contextueel Behandelen is een behandelvorm voor ouders samen met hun kind. 

Contextueel Behandelen is een behandelvorm voor ouders samen met hun kind. 

Contextueel Behandelen is een behandelvorm voor ouders samen met hun kind. 

Het kwaliteitsstatuut van de Dimence Groep stelt financiers (in het kader van de Zorgverze....

We helpen jongeren die met zichzelf in de knoop zitten of het gevoel hebben dat er iets niet goed...

Soms horen deze vragen bij een bekend psychisch probleem, bijvoorbeeld depressie ADHD of eet...

Vind je het spannend om voor het eerst naar Jeugd ggz te gaan? Als je er bent, valt het v...

Uw kind is of komt in behandeling bij Jeugd ggz omdat het hulp nodig heeft. U heeft vast veel...

Behandeling - Informatie voor kinderen en jongeren

Het geven van medicatie nemen we bijzonder serieus. We helpen het liefst zonder medica...

IPG is voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar, waar een psychiatrische d...

Internethulpverlening is een moderne hulpverleningsvorm die geschikt is voor iede...

In de training leer je omgaan met dagelijkse stress en je moeilijke buiten, zoals boosheid of drift...

In de training leer je omgaan met dagelijkse stress en je moeilijke buiten, zoals boosheid of drift ...

Door bezig te zijn leer je je lichaamssignalen, gevoelens en eigen gedrag herkennen en begrijp...

Bij PMT ga je verschillende oefeningen doen. Deze lijken soms op de gymlessen op school. Het ver...

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg die wij leveren, meet Jeugd ggz vóór...

Je bent je anders gaan voelen na de vervelende gebeurtenis. Zie je misschien wat er gebeur...

Behandeling - Informatie voor ouders

Doordat angst ook heel normaal is, kan het soms lastig zijn om te bepalen wanneer behandelen...

Heb je als ouder psychische problemen? Dan kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van je kind. 

Heb je als ouder psychische problemen? Dan kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van je kind.

Heb je als ouder psychische problemen? Dan kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van je kind.

Heb je als ouder psychische problemen? Dan kan dit invloed hebben op de ontwikkeling van je kind.

Medicatie is soms onderdeel van de behandeling bij Jeugd ggz. Vanzelfsprekend worden er allee...

Gewoontes doorbreken is hard werken. Het betekent stapje voor stapje dingen anders leren...

U bent verwezen naar Jeugd ggz voor hulp en hebt al één of meer gesprekken gevoerd. Sam...

IPG is oplossings- en systeemgericht. Ieder gezinslid geeft zijn of haar wensen aan voor de...

IPG-kort wordt ingezet als u wilt werken aan één specifiek probleem in de opvoedsituatie. U mo...

Soms gaan er in het vormen van de prille relatie tussen ouder en kind dingen mis. Het KIDZ-exp...

U wilt graag een fijn gezin en een goede relatie met uw kind(eren). U merkt echter dat u stee...

Bij een psychologisch onderzoekn gebruiken we verschillende middelenmom uw kind te leren...

Een plaatsing in een pleeggezin is spannend en vraagt veel van het aanpassingsvermogen. J...

Bij psychomotorische therapie (PMT) richt de therapeut zich op psychische klachten en...

Om een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van de zorg die wij leveren, meet Jeugd ggz vóór...

Speltherapie is een hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling bij kinderen van 6...

Met behulp van VHT wordt onderzocht hoe u op elkaar reageert en door welke factoren dit i...

Iedereen heeft in zijn of haar leven te maken met spanningen en problemen. Tot op zekere hoogte...

Problemen op het gebied van slapen, eten en spelen verbeteren als een nare herinnering goe...

Url & Uk in de wolken is een E-mental Health module, bedoeld om ouders hun kind in de lee...

Groepsbehandeling/Training

Voor kinderen of jongeren met ASS en met hun ouders/verzorgers

Jongerne met emotieregulatieproblemen hebben onvoldoende grip op hun gedrag en emoties...

Mindfulness betekent opmerkzaamheid. In de training staat het ontwikkelen van vaardighede...

Een ouder-kind-groep voor ouders met persoonlijkheidsproblematiek en hun baby

In de training leert u op een onbevooroordeelde manier met problemen van uw kind om te ga...

Voor kinderen met een autismespectrum stoornis. Het doel van de training is de kinderen bewust...

Rechten en mogelijkheden

Het medisch beroepsgeheim dient ter bescherming van de individuele patiënt en van...

Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige stichtingen met ieder e...

U gebruikt dit formulier als u een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie

PRIVACYVERKLARING gespecialiseerde jeugd-ggz

Verwijzers

Informatie voor verwijzers.

De autismecoaching bestaat uit aanvullende psycho-educatie ASS, advisering en gedrags-therapeutische training in de thuissituatie.