U gebruikt dit formulier als u een klacht wilt indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie

Icoon: 

Uw mening / klachten

We horen graag wat je van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. Aan het eind van de behandeling krijg je een verzoek om mee te doen met het tevredenheidsonderzoek. Dat onderzoek wordt onafhankelijk voor ons uitgevoerd door tevreden.nl  We hopen dat je daar aan mee doet.

De Adviesraad Clientenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten. Interessante informatie kunt u met de adviesraad delen: clientenraad@stdekern.nl