Trauma betekent letterlijk een wond.

In de geestelijke gezondheidszorg zou je kunnen spreken van een 'psychische wond'; een geestelijk letsel met een extreme emotionele oorzaak.

voorbeelden van zulke oorzaken zijn:

 • Problemen in eerste levensjaren (pre-verbaal trauma, hechtingsproblematiek)
 • Seksueel misbruik
 • Kindermishandeling
 • Huiselijk geweld, complexe scheiding
 • Verwaarlozing
 • Oorlogstrauma, vluchtelingen
 • Anderszins, (pesten, ongeluk, ziekte)
 • Secundaire traumatisering

 

Mogelijke gevolgen van een trauma zijn gestoord gedrag. Zoals:

 • Druk
 • Onaangepast
 • Schijn-autonoom
 • Klamp gedrag
 • Teruggetrokken gedrag
 • Seksueel getint gedrag
 • Dissociatie
 • Nachtmerries/herbeleving
 • Wisselende stemmingen
 • Parentificatie

Er zijn dus veel mogelijke oorzaken en veel gevolgen. Gelukkig zijn er ook veel mogelijkheden om er iets aan te doen. Hieronder staan de mogelijkheden die wij bieden.