Nieuws in categorie: veranderingen

25-04-2016 Door: webmaster In: organisatie, veranderingen

Specialistische zorg voor kinderen en jongeren dicht bij hun thuis

 

15-02-2016 Door: webmaster In: organisatie, veranderingen

Jeugd ggz maakt per 1 januari 2016 gebruik van tevreden.nl. Tevreden.nl biedt onafhankelijk onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening.

15-12-2015 Door: j.post In: veranderingen

Alle ingeschreven cliënten van de specialistische Jeugd ggz ontvangen vandaag of morgen een brief over de informatie die wij in verband met de financiering naar gemeenten moeten sturen.

26-08-2015 Door: webmaster In: veranderingen

Per 7 augustus 2015 is de tijdelijke ministeriële Regeling Jeugdwet* van kracht.

09-02-2015 Door: webmaster In: veranderingen

Er wordt met enige regelmaat gepubliceerd over de ouderbijdrage voor verblijf in een ggz-instelling. Wij wijzen er op dat deze regeling alleen gaat over verblijf. Als Jeugd ggz bieden wij geen verblijf maar alleen basis-ggz en specialistische ggz voor kinderen en jongeren.

18-12-2014 Door: webmaster In: veranderingen

Loopt u ergens tegenaan op het terrein van de jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering? U kunt het melden bij de Monitor Transitie Jeugd.
 

18-12-2014 Door: webmaster In: veranderingen

 

Veranderingen in de zorg – wat verandert er bij Jeugd ggz?