Jeugd ggz nieuws

16-11-2015 Door: webmaster In: samenwerking

Op 9 november spraken we als WMO-divisie met 36 mensen uit ons netwerk. Dat deden we in het kader van een workshop tijdens de stakeholdersdag van de Dimence Groep.

08-10-2015 Door: j.post In: Aanbod

Een grote Koreaanse smartphonefabrikant heeft zich, in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen, het lot van autistische kinderen aangetrokken. Het bedrijf heeft de gratis app 'Look At Me' laten ontwikkelen.

29-09-2015 Door: webmaster In: Aanbod

Onze collega's Marilene de Zeeuw, Carla Brok en Hans van Andel schreven een het handboek (én werkboek) preventieve interventie voor pleeg- en adoptieouders bij jonge kinderen met een problematische gehechtheid.

26-08-2015 Door: webmaster In: veranderingen

Per 7 augustus 2015 is de tijdelijke ministeriële Regeling Jeugdwet* van kracht.

12-08-2015 Door: webmaster In: organisatie

In Westerdok wordt hoogwaardige mensgerichte zorg geboden in een helende omgeving met een gezonde organisatie. Westyerdok is gebouwd volgend de uitgangspunten van het Plane Tree concept: we hebben aandacht voor de mensen om ons heen en nemen de tijd voor elkaar.

20-07-2015 Door: webmaster In: Aanbod, samenwerking

Trias en Jeugd ggz Zwolle werken samen aan een nieuwe groepsaanpak voor complexe echtscheidingen.

21-04-2015 Door: j.post In: Aanbod, samenwerking

Vorige week zijn drie collega’s van Jeugd ggz Deventer samen met drie collega’s van Lindenhout en Pactum gestart met het geven van de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel.

09-03-2015 Door: webmaster In: organisatie

Succesvol project leidt tot blijvend resultaat

02-03-2015 Door: webmaster In: organisatie

De Ondernemingsraad van De Kern, Jeugd ggz en WijZ werkt sinds een aantal maanden met tablets. De aanschaf van die apparatuur komt voort uit een opmerkelijk initiatief van de OR.

02-03-2015 Door: webmaster In: organisatie

Op 2 maart zijn wij verhuisd naar Westerdok. Als Jeugd ggz Twente nemen we onze intrek in het mooie nieuwe gebouw, samen met onze collega’s van Mindfit, Dimence en Transfore. We delen niet alleen de ruimte, maar ook de visie achter het gebouw.

Pagina's