Voor wie?

Jeugd ggz is er voor kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. De hulp kan zich richten op alleen het kind of de jongere, maar ook op u als ouders en anderen mensen in hun omgeving. Jeugd ggz biedt zowel basis- als specialistische ggz.

Meer

Hoe wordt hulp geboden?

Na verwijzing wordt er tijdens de intake eerst gekeken wat er aan de hand is. Er worden gesprekken gevoerd met uw kind, maar ook met u als ouder(s). Ook worden ROM vragenlijsten ingevuld en zal er waar nodig aanvullend onderzoek gedaan worden. Wanneer uw kind jonger is dan 16 jaar, bent u in ieder geval bij de eerste gesprekken aanwezig.

De informatie tezamen bespreekt de hulpverlener samen met hulpverleners van andere disciplines in een teamoverleg.
In een adviesgesprek neemt de hulpverlener de inhoud met u door wordt samen overlegd welke behandeling het meest passend is. Alle afspraken die gemaakt worden, zijn vastgelegd in de behandelovereenkomst. Dit vormt de basis van de zorg die uw kind krijgt.

Bij Jeugd ggz werken we volgens het ‘stepped care- principe’. Dit betekent dat we stap voor stap behandelen. Uw kind krijgt niet minder, maar ook niet meer dan nodig is.

Privacy

Het kan best goed zijn om te praten over je probleem en je behandeling. Dat kan leiden tot begrip of duidelijkheid en misschien kunnen anderen je wel helpen. Maar we vinden het wel belangrijk dat jij dat zelf bepaalt. Gelukki is dat ook in de wet geregeld met regels die er voor zorgen dat jouw informatie ook echt van jou blijft.

Het filmpje hiernaast legt uit hoe de wetten en regels werken.

Meer

Extra informatie voor ouders

Is of komt uw kind in behandeling bij Jeugd ggz dan heeft u vast veel vragen. Via de links hiernaast vindt u aanvullende informatie. Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact met ons op.

Diagnostiekcentrum

Een eerste stap voor het aanpakken van een probleem is de diagnose: wat is er aan de hand...

Het diagnostiekcentrum geeft een deskundig, snel en helder antwoord op die vraag. Ons doel daarbij is om een advies te geven waarmee ouders, het kind en belangrijke mensen rondom het kind hun probleem kunnen aanpakken. Een diagnose zoals ADHD, autisme of een angststoornis kan onderdeel zijn van ons advies, maar nooit los van een verwijzing naar effectieve interventies die passen bij de unieke situatie van het onderzochte kind. Daarvoor is afstemming met de belangrijkste mensen rondom het kind nodig, zoals met ouders, school of hulpverleners vanuit de gedachte: wat willen en kunnen zij veranderen?

Trauma

Eén van onze specialistische mogelijkheden is de zorg bij trauma. Een trauma kan verschillende oorzaken hebben en je kunt er ook op verschillende manieren last van hebben. Daarom zijn er ook veel mogelijkheden voor behandeling. Op de Trauma Pagina staat meer informatie.

Meer

Wachttijden

Als er een probleem is, wil je snel geholpen worden. Dat snappen we en daarom willen we onze wachttijden graag kort houden.

De wachttijden voor Jeugd ggz staan gepubliceerd op de webpagina voor verwijzers.