Voor uw kind

Veel scholen hebben een eigen hulpverlener die gesprekken kan voeren met uw kind. N het voortgezet onderwijs zijn dat bijvoorbeeld een schoolmaatschappelijker werker, een zorgcoördinator of een vertrouwenspersoon. In het primair onderwijs kan dat een intern begeleider zijn of de directeur van de school. Kijk eens bij De Kern schoolmaatschappelijk werk voor meer informatie.

Maatschappelijk werk van De Kern kan helpen bij het zoeken naar een oplossing biedt onder meer internethulpverlening . Klik hier voor overige mogelijkheden voor ondersteuning door Maatschappelijk Werk.

Kijk ook op onze pagina’s voor kinderen en jongeren. U kunt uw kind ondersteunen om gebruik te maken van de suggesties.
Belangrijk daarbij is de suggestie om activiteiten te ondernemen, bijvoorbeeld bij een club of vereniging of via het welzijnswerk in uw gemeente.

Naastbetrokkenen

Familie en andere naastbetrokkenen spelen vaak een grote rol bij behandeling omdat zij kunnen helpen en begeleiden. Jeugd ggz vindt het belangrijk dat familie actief wordt betrokken bij de behandeling. Daarom geven we familie zoveel mogelijk ondersteuning. 

Naastbetrokkenen zijn al snel mede-deskundige, zorgverlener, crisismanager of belangenbehartiger. Maar ze hebben ook te maken met verlies, doordat iemand van wie ze houden ziek is en zich anders gedraagt. Dat geldt voor volwassenen, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen uit de klas of de vriendengroep. Zij hebben te maken met een nieuwe situatie. Dat kost energie en levert soms onbegrip op in hun omgeving.

De ondersteuning hierbij wordt gebonden door onze collega's van Mindfit.

 

Ondersteuning

Wanneer Jeudg ggz betrokken is bij de zorg aan uw dierbare is er ook oog voor ondersteuning aan u. We geven u, naast de patiënt, een centrale rol. We kijken samen met u op welke manier de behandeling het beste gestalte kan krijgen en aan welke vormen van ondersteuning u behoefte heeft. We zijn ons ervan bewust dat hierbij soms sprake is van tegenstrijdige behoeften. Door een goede ondersteuning willen we voorkomen dat de naastbetrokkene zelf overbelast raakt.

In de zorg aan patiënten is de samenwerking tussen patiënt, naastbetrokkene en hulpverlener belangrijk. Iedere partij heeft zijn eigen inbreng.

Meer