Belangrijke samenwerkingspartners zijn eerste lijnszorg en wijkteams. Daarnaast werkt Jeugd ggz lokaal samen met veel zorg- en welzijnsorganisaties.

Meer

wijkteams en zorgverwijzers

Eerste en tweede lijnszorg en gemeentelijke wijkteams kunnen clienten naar ons verwijzen wanneer er sprake is van problematiek op het terrein van de geestelijke gezondheidszorg.

Soms is de problematiek onduidelijk en/of ingewikkeld. Dan kunt u een beroep doen op onze consultatiefunctie: bel ons voor advies of overleg.

Medewerkers van sociale wijkteams hebben soms te maken met ingewikkelde situaties. Ook daarover kunt u ons bellen. Eventueel komen wij langs om een casus met u te bespreken, of we 'kijken even met u mee' tijdens een teamoverleg, een gesprek met de client of tijdens een bezoek aan een gezin.

Plezier en zin in het leven

Patiënten met psycho sociale problematiek kunnen uitstekend worden verwezen naar het preventie aanbod van Mindfit.

In uw gemeente zijn ongetwijfeld veel mogelijkheden op het terrein van sociale, culturele en sportieve activiteiten. Soms ervaren mensen een drempel om deel te nemen aan de activiteiten van organisaties, clubs en verenigingen. U kunt hen stimuleren om zich aan te melden, of hen daar bij te helpen.

Welzijn

Welzijnsorganisaties hebben een goed beeld van de sociale kaart in uw gemeente. U kunt met hen afspraken maken over begeleiding van patiënten naar passende activiteiten. Een goed voorbeeld hiervan is het Zwolse initiatief ‘Welzijn op recept’.

Maatschappelijk werk

Ook het maatschappelijk werk van De Kern biedt mogelijkheden voor het begeleiden van gezinnen, kinderen en jongeren, onder meer via het schoolmaatschappelijk werk, en diverse cursussen.

MEE IJsseloevers

Wij onderhouden een bijzondere samenwerkingsrelatie met MEE IJsseloevers. Deze is vastgelegd in een samenwerkingsoverkomst. Daarin is een aantal zaken geregeld, waaronder het afstemmen van aanbod aan gemeenten, gezamenlijke deskundigheidsbevordering en waar mogelijk elkaar vervangen in netwerken en overleggen. Voor clienten betekent dit dat we de juiste deskundigheid snel op de juiste plek kunnen inzetten.

Meer