Verwijzer zijn hulpverleners uit de eerste of tweede lijns zorg en gemeentelijke (sociale) wijkteams.

Meer

Aanmelden

Als u als eerste of tweede lijns zorgverlener een cliënt wilt aanmelden, is een verwijsbrief nodig. Daarin vermeldt u de naw-gegevens, de klachten en de reden van aanmelding. Ook wanneer een patiënt zichzelf aanmeldt, is een verwijsbrief nodig.

Er zijn meerdere mogelijkheden om patiënten aan te melden:

  • Via Zorgdomein
  • via ZorgMail, schriftelijk en telefonisch
  • We zijn ook aangesloten op IZIT/ZorgNetOost. Dat betekent dat u ons kunt vinden via het HIS

Jeugd ggz heeft inkoopovereenkomsten met meer dan 10 jeugdzorgregio’s onder  AGB code 94063960

Wijkteams kunnen clienten aanmelden via een iJW bericht, of telefonisch overleggen over een verwijzing.

 

Als uw cliënt / patiënt wil deelnemen aan een preventie-activiteit, dan is daarvoor geen verwijzing nodig.

Contact

Digitaal verwijzen vinden we een prachtige mogelijkheid om snel en efficiënt samen te werken. We zullen echter altijd persoonlijk contact blijven onderhouden. Onderdeel daarvan is consultatie. Daarvoor kunt u bij ons terecht via de u bekende nummers.

Meer

Zorgaanbod

Jeugd ggz is een geïntegreerde ggz-instelling. Dat betekent dat we allerlei vormen van geestelijke gezondheidszorg bieden: spoedeisende psychiatrie, internethulpverlening, preventie, ambulante-, klinische- en eerstelijnszorg. We laten de behandeling zo goed mogelijk aansluiten bij de klachten en mogelijkheden van uw cliënt/patiënt. Jeugd ggz werkt volgens de laatste richtlijnen voor geestelijke gezondheidszorg en is HKZ gecertificeerd.

Nadat de diagnose is gesteld, maken we samen met uw cliënt/patiënt een behandelplan. Als hij/zij dit wil, worden hier ook de partner, familie of andere naasten bij betrokken. Afhankelijk van het probleem, bieden we gepaste hulp. We zorgen daarbij altijd voor een vertrouwelijke band tussen de patiënt en de behandelaar. We besteden, als dat nodig is, veel aandacht aan het weer oppakken van het dagelijks leven, bijvoorbeeld werk en sociale contacten. Jeugd ggz biedt niet meer, maar ook niet minder zorg dan nodig is.

 

 

Voor de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle biedt Jeugd ggz hulp in de profielen 2,4,8,9,10 en 11.

Meer

Diagnostiekcentrum

Een eerste stap voor het aanpakken van een probleem is de diagnose: wat is er aan de hand...?

Het diagnostiekcentrum geeft een deskundig, snel en helder antwoord op die vraag. Ons doel is om naast de diagnose een advies te geven waarmee ouders, het kind en belangrijke mensen rondom het kind hun probleem kunnen aanpakken. Een diagnose zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme of een angststoornis gaat vergezeld met ons advies. Dit advies staat nooit los van een verwijzing naar effectieve interventies die passen bij de unieke situatie van het onderzochte kind. Daarvoor is afstemming met de belangrijkste mensen rondom het kind nodig, zoals met ouders, school of hulpverleners vanuit de gedachte: wat willen en kunnen zij veranderen?

Jeugd ggz en gemeenten

Vanwege de komst van de jeugdwet verandert er veel. We hebben speciaal voor gemeenten een brochure geschreven. Daarin hebben we uitgewerkt hoe wij aankijken tegen deze veranderingen en de kansen die wij zien.

Wachttijden

Als er een probleem is, wil je snel geholpen worden. Dat snappen we en daarom willen we onze wachttijden graag kort houden.

Vaak lukt dat, maar we hebben soms te maken met werkpieken of andere omstandigheden waardoor je wat langer moet wachten. We hebben per werkgebied verschillende afspraken met de gemeenten. Ook daardoor kunnen de wachttijden per locatie verschillen.

Overal in de geestelijke gezondheidszorg is voor een aantal functies gebrek aan personeel. Dat geldt ook voor ons als Jeugd ggz. Met minder mensen kunnen we minder doen, en daardoor lopen de wachttijden op.  We realiseren ons dat het vervelend is om te moeten wachten en we doen er alles aan om de gevolgen van personele krapte te voorkomen.

 

Hieronder staan de gemiddelde wachttijden zodat je weet waar je aan toe bent.

Locatie            

Wachttijd tot intake

Wachttijd tot behandeling     

Achterhoek 10 weken 5 weken
Hardenberg 7 weken 0 weken
Harderwijk 6-8 weken 0 weken
Kampen 4 weken 0 weken
Meppel 0 weken 0 weken
Nijverdal 14 weken 3 weken
Steenwijk 4 weken 0 weken
Vroomshoop 8 weken 2 weken
Zutphen 5 weken 0 weken
Zwolle 8 weken 0 weken

Almelo

(jonger 6 jr.) 4 weken 3 weken
(ouder 6 jr.) 14 weken 3 weken

Apeldoorn/Twello

(jonger 6 jr.) 4 weken 0 weken
(ouder 6 jr.) 10 weken 0 weken

Arnhem

(jonger 6 jr.) 10 weken 0 weken
(ouder 6 jr.) 18 weken 0 weken

Deventer:

(jonger 6 jr.) 16-20 weken 4 weken
(ouder 6 jr.) 16-20 weken 4 weken

De genoemde "wachttijden tot behandeling" zijn een gemiddelde. De daadwerkelijke tijden hangen af van het soort behandeling.

Vindt u het wachten te lang duren, of wilt u meer informatie bel ons dan om te overleggen wat de mogelijkheden zijn.

Meer

Verwijsmodel Dimence Groep

Binnen de Dimence Groep biedt een aantal stichtingen verschillende vormen van geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijk werk en welzijnswerk. Om duidelijk te maken hoe deze stichtingen zich onderling verhouden en wat dat kan betekenen voor uw doorverwijzing, is er het verwijsmodel van de Dimence Groep. Dat maakt in één oogopslag duidelijk welke stichting het beste aanbod heeft voor een client of patient. Ook laat het zien hoe mensen naar de stichtingen verwezen kunnen worden. De samenwerkingsrelaties tussen de stichtingen bieden de mogelijkheid om snel te kunnen schakelen tussen zorg, maatschappelijk werk en welzijn.