We horen graag wat je van ons vindt zodat we onze zorg kunnen blijven verbeteren. Aan het eind van de behandeling krijg je een verzoek om mee te doen met het tevredenheidsonderzoek. Dat onderzoek wordt onafhankelijk voor ons uitgevoerd door tevreden.nl  We hopen dat je daar aan mee doet.

De Adviesraad Clientenbelangen bespreekt signalen over de kwaliteit van onze zorg, vanuit het perspectief van cliënten. Interessante informatie kunt u met de adviesraad delen: clientenraad@stdekern.nl

 

 

samen oplossen

Wij doen ons best om uw kind en u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dit kunt u bespreken met de betrokken medewerker(s). Ook kunt u terecht bij een andere medewerker of een teamleider. Vaak leidt dit gesprek tot een oplossing. Kinderen kunnen dit ook zelf doen, al dan niet samen met hun ouders.

 

klachtenfunctionaris

Vindt u het moeilijk om met de behandelaar te praten, of komt u er samen niet uit? Bespreek dan uw klacht met de klachtenfunctionaris: tel. 0570 604160 / klachten@jeugdggz.com

 

klachtencommissie

Uw klacht is voor ons aanleiding om na te gaan of wij de kwaliteit van onze zorg kunnen verbeteren. Bieden deze manieren geen oplossing voor u? Dien dan uw klacht schriftelijk in bij de klachtencommissie met behulp van het formulier klachtenregelement.U kunt er natuurlijk ook voor kiezen uw klacht direct aan de klachtencommissie te richten.

 

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u in de brochure 'Als u niet tevreden bent'.

Jeugd ggz is een onderdeel van de Dimence groep. Wij volgen de klachtenprocedure volgens het reglement van de Dimence Groep. Een omschrijving van de formele procedures vindt u in de informatiebrochure.

Als u niet tevreden bent over de klachtenregeling van Dimence dan kunt u terecht bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.